Kvarner

Maritimna baština

Upoznajte i doživite bogatu i vrijednu maritimnu baštinu Kvarnera na Kvarnerskom festivalu mora i pomorske tradicije u Rijeci te smotrama i regatama u lukama i lučicama diljem Kvarnera. Posjetite Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskog primorja u Rijeci kao i interpretacijske centre maritimne baštine u kvarnerskim ribarskim mjestima. Iskušajte draž plovidbe tradicijskim plovilima.