Izola

Ribarska baština

Sjećanja na bogatu povijest ribarstva mogu se doživjeti svakodnevno, promatrajući ribare koji se vraćaju u mandrać – lučicu Izola, praćeni jatima gladnih galebova …