Izola

Pomorska i brodograđevna baština

Brodogradnje je već u dalekoj prošlosti bila jedan od najživljih sektora pomorske djelatnosti u Izoli. Postojanje brodogradilišta na teritoriju Slovenije zabilježeno je 1441. godine. Od tada Izola živi u suživotu s morem čuvajući svoju pomorsku tradiciju.