Rovinj

Rovinj je oduvijek bio okrenut moru, a stoljetna tradicija ribarstva sačuvana je do danas, kada je batana postala simbolom skladna suživota stanovništva starinskoga gradića i primorskog jadranskog krajolika. Batana je drveno plovilo ravnog dna dužine 4-6 metara i najrasprostranjenije je plovilo u Rovinju. Batana zrcali običaje, tradicije, jezik, navike, mentalitet i duhovno ozračje Rovinja i njegovih stanovnika.

Tijekom ljetnih mjeseci gosti i građani Rovinja mogu uživo svjedočiti umijeću gradnji batane. Tradicija batane neodvojiva je od glazbene tradicije Rovinja koju predstavlja bitinada – originalni izričaj rovinjske narodne pjesme. Prema tradiciji, bitinada je nastala među rovinjskim ribarima, koji su satima boravili u svojim barkama ribareći ili krpajući mreže. Ekomuzej Kuća o batani, koji je posvećen ovom drvenom plovilu, uvršten je u UNESCO-ov Registar najboljih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine.