Predstavitev projekta „Mala barka 2“

Predstavitev projekta „Mala barka 2“poteka na EC Day SI-HR 2018 – Dnevi evropskega sodelovanja Programa Slovenija- Hrvaška 2018 v Portorožu in Piranu. Letošnji dan evropskega sodelovanja se odvija v duhu promocije kulturne dediščine, zato je bila sprejeta odločitev, da se na dogodku predstavita projekta „Mala barka 2“ in „Riviera4Seasons2“ (vodilni partner Občina Piran). Vodilni partner projekta „Mala barka 2“, Primorsko_Goranska Županja je v sodelovanju s partnerji projekta pripravila predstavitev izvedenih projektnih aktivnosti na projektu iz vidika dveh aspektov, kulturnega in promocijskega, ki vključujejo razvoj turističnega proizvoda „Mala barka“ ter predstavitev dveh obnovljenih tradicionalnih plovil s področja Kvarnerja. Okvirna vrednost projekta znaša približno 2,16 mio Eur, od katerih je 1,84 mio Eur nepovratnih sredstev iz Evropskega fonda za regionalni razvoj, Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija_Hrvaška.

Na naslednjoj povezavi nahajajo se fotografije dogodka.
https://we.tl/t-60xoQFbTPR