Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega primorja Reka v sklopu izvedbe tradicionalnih ladjedelniških delavnic organizira javna predavanja o umetnosti tradicionalnega ladjedelništva

Delo Akademije bo predstavljeno z vrsto delavnic za otroke, mladino, študente in širšo javnost

Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega primorja Reka v sklopu izvedbe tradicionalnih ladjedelniških delavnic za vse zainteresirane skupine organizira javna predavanja o umetnosti tradicionalnega ladjedelništva, obrti, ki je ogrožena pred zginotjem in pozabo. Prvo predavanje je potekalo 22. februarja 2018 ob 18. uri v Pomorskem muzeju Hrvaškega primorja Reka.

Namen javnih teoretičnih predavanj je senzibilizirati udeležence o potrebi ohranjanja in zaščite dragocene obrti tradicionalnega ladjedelništva, ki je sestavni del identitete regije Severnega Jadrana, ter ji zaradi potreb neskladnosti sodobnega človeka s tradicionalnim načinom življenja preti popolno izginotje in pozaba. Prav tako bodo različne interesne skupine zainteresirane javnosti lahko pridobivale znanje na področju gradnje in obnove tradicionalnih plovil. Program predvideva izvedbo osmih javnih predavanj v prvi polovici leta 2018. Predavanja bodo izvedli ugledni strokovnjaki na področju ladjedelništva in pomorstva, predavatelji strokovnih predmetov in drugih strokovnjakov na področju problematike gradnje in obnove tradicionalne plovil. Teme, ki bodo obravnavane so: vrste tradicionalnih čolnov in ladij, osnutki linij, konstrukcijskih elementov in drugih delov tradicionalnih plovil, gradnja lesenih čolnov, način gradnje in obnove tradicionalnih plovil ter pomorskih običajev in sodobne predstavitve tradicionalnih plovil.

Prvo predavanje bo vodil prof. dr. sc. Robert Mohović – Stanje in perspektive ohranjanja in revitalizacije tradicionalnih plovil in dr. Tea Perinčić – pomen razvoja Akademije tradicionalnih pomorskih plovil in veščin.

Akademijo tradicionalnih pomorskih obrti in veščin so oblikovali partnerji v projektu Mala barka 2, ki se izvaja v okviru čezmejnega programa INTERREG VA Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, z namenom ohranitve nesnovne pomorske dediščine, ki jo predstavljajo stare obrti in veščine: . tradicionalno ladjedelništvo, ribolov, pomorske in navtične veščine, folklora, običaji, prepričanj, gastronomija in drugi. Nosilci programa akademije so Muzej pomorske zgodovine hrvaškega primorja Reka, društvo in Ekomuzej “Hiša Batana” iz Rovinja, pomorski muzej – Museo del Mare ” Sergej Mašera”iz Pirana in Občina Izola.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA