Odprtje Interpretacijskega centera pomorske dediščine otoka Krka

Projekt Mala barka 2 – Ohranjanje pomorske dediščine severnega Jadrana se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška 2014.-2020. Osnovni projektni cilj je ohranjanje, zaščita, razvoj in spodbujanje pomorske dediščine na območju severnega Jadrana skozi turistično valorizacijo na podlagi trajnostnega turizma. S projektom se na celotnem obalnem delu obmejnega območja, ki vključuje slovensko Primorje, Istro in Kvarner želi maksimalno zaščititi obstoječo materialno in nematerialno pomorsko dediščino ter jo sistematično izkoristiti, da bi se razvil in začel živeti skupen turistični proizvod, ki temelji na tradiciji in zgodbi o pomorski dediščini. S pomočjo projekta se bo uredilo naslednje: interpretacijski centri, obnova tradicionalnih plovil, ki bodo avtentični primeri, eksponati v pristaniščih in na regatah, oblikovanje skupnega baznega mesta pomorske dediščine, sistematično izobraževanje otrok in mladih z ustanovitvijo Akademije tradicionalnih morskih znanj, vzdrževanje izobraževalno-prikaznih interpretacijskih manifestacij, vzpostavitev virtualnega muzeja i dr. Projekt Mala barka 2 kapitalizira pridobljena izkušnja in znanja ter uspešen koncept izvedenega projekta Mala barka, v okviru katerega je bil urejen Interpretacijski center ribiške in pomorske dediščine Ekomuzeja Mošćenička Draga “Kuća od mora- Hiša morja«. S projektom Mala barka 2 bo zaživeli tudi novi interpretacijski centri na Kvarnerju. Eden izmed njih je danes odprt, atraktiven Interpretacijski center pomorske dediščine otoka Krka, ki se nahaja v starem mestnem jedru mesta, v katerem je v sodobnem in interaktivnem načinu prikazana in interpretirana dolga in bogata pomorska tradicija tega kraja. V sklopu tega Projekta, se ob koncu leta načrtuje odprtje še enega interpretacijskega centra pomorske dediščine na območju Mali Lošinj v  Nerezinah. Loger predstavlja prvi plovni interpretacijski center na Hrvaškem. Scenarij postavitve Interpretacijskega centra pomorske dediščine otoka Krka, je izdelal oblikovalec Sanjin Kunić na podlagi izsledkov muzeološkega koncepta, ki ga je izdelal Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega Primorja Rijeka, sicer projektnega partnerja v projektu. Interpretacijski center na Krku bo vseboval maketarnico, opremljeno delavnico in razstavni prostor, ki bo vseboval eksponate, katere so v svoji galeriji in delavnici »Leut« obiskovalcem Krka do sedaj predstavljali znani in nagrajeni krški izdelovalec ladijskih maket in zbiratelj Željko Skomeršić. V razstavnem delu prostora se nahajajo interpretacijski panoji z zgodovinskim pregledom pomorskega razvoja otoka Krka, zasnovani po temah. V osrednjem delu bodo razstavljena zbrana gradiva in makete iz zbirke in delavnice g. Skomeršića in razni uporabni predmeti, dokumenti, oprema s plovil, orodje, zapisi, knjige in fotografije. Predprostor maketarnice bo posvečen edukaciji o procesu nastanka plovila. Tu bo tudi nameščena otroška pisalna miza saj je ideja, da  najmlajši obiskovalci spodbudijo likovno izražanje in risanje ladje po svoji ideji po obisku in morebitnem kontaktu z izdelovalcem maket. Prostor bo dopolnjen z multimedijskimi vsebinami ter didaktično aplikacijo s simulacijo jadranja in projekcijo fotografij ter videov regat tradicionalnih plovil in srečanj. Skupna vrednost ureditve tega interpretacijskega centra je približno 1.000.000,00 kun, pri financiranju katerega je sodelovalo mesto Krk in Primorsko Goranska regija, del sredstev  pa je zagotovljeno iz Projekta v znesku približno 800.000,00 kun.

Interpretacijskemu centru se je pridružil še eno plovilo – obnovljena tradicionalna barka tipa bragoc »Paolina«, tipa bragoc, ki se bo pridružila še danes obnovljenim tradicionalnim barkam pasari »Bodulki« in gucu »Bodulu«. Bragoc “Paolina” je tudi sofinanciran s sredstvi projekta Mala barka 2 in Občine Krk. Vsi ti elementi maritimne dediščine bodo primerno označeni z enotno označbo, ki bo označevala turistične atrakcije, ki bo sledila vizualni identiteti turističnega proizvoda Mala barka 2. Vse navedeno dokazuje pomen trajnostnega razvoja in ohranjanja kulturne identitete, kot tudi pomen turistične valorizacije maritimne dediščine , ki se ga zavedata Primorsko-goranska županija in lokalna skupnost ter celotna regija Kvarnerja. Realizacija mreže interpretacijskih centrov bo zagotovo prispevala k temu in okrepila turistično ponudbo Kvarnerja, kar bo tudi eden od privlačnih motivov za podaljšanje turistične sezone.

K realizaciji Interpretacijskega centra pomorske dediščine otoka Krka so prispevali:

 • Željko Skomeršić, zbiratelj in izdelovalec maket
 • sc. Nikša Mendeš / Pomorski i zgodovinski muzej Hrvaškega primorja Rijeka – izdelovalec preliminarnega muzeološkoga koncepta
 • Katarina Mažuran Jurešić – adaptacija muzeološkoga koncepta in izdelava scenarija postavitve, izdelava tekstov
 • ZDL arhitekti – izdelovalci arhitekturnega projekta in dokumentacije
 • Slaving d.o.o. – izvajalec gradbenih del
 • Černelić d.o.o. – sodleoval pri ureditvi Interpretacijskega centra
 • Adriatic top 20 d.o.o. – oprema Interpretacijskega centra
 • Pilot media – produkcija multimedijjskih vsebin
 • Sanjin Kunić, oblikovanje – izvajalec prostorske in likovne rešitve postavitve
 • Andrea Bušić Vargić – strokovni sodelavec pri oblikovanju postavitve
 • Nedjeljko Dunata – doprinos v zbiranju arhivskega gradiva pri izgradnji Interpretacijskega centra