Izvedena 10. razstava in regata tradicionalnih jadrnic Mala barka 2 v Mošćeničkoj Dragi

Ta vikend, od 13. do 15. julija, je v Mošćenički Dragi potekala »10. Razstava in regata tradicionalnih jadrnic Mala barka  2 «, ki je organizirana in izvedena v okviru evropskega projekta” Mala barka 2 «iz Operativnega programa Interreg Slovenija – Hrvaška, katerega cilj je turistična valorizacija pomorstva, ribištva in ladjedelniške dediščine severnega Jadrana z ustvarjanjem novih turističnih proizvodov.

Poudariti je potrebno, da je v okviru projekta “Mala barka 2” Primorsko-goranska regija bila dolžna obnoviti tradicionalna plovila na območju regije. Proračun projekta predvideva skupno 72.000 EUR, od tega 60.000 EUR za obnovo plovil in 12.000 EUR za izvajanje nadzora nad obnovo. V letu 2017 je  Primorsko Goranska regija izvedla izbirni postopek za obnovo plovil, projektni partner Zgodovinski muzej Hrvaškega primorja Reka pa je izvedel postopek javnega naročanja za izbiro ustreznega izvajalca za izvedbo obnove plovil. Muzej je izvedel javni razpis, postopek ocenjevanja in predlog izbire tradicionalnih čolnov pa je izvedla strokovna komisija imenovana s strani direktorja muzeja. Strokovna komisija je ocenila prijavljena  tradicionalna plovila v skladu z merili, ki jih je določil Center odličnosti, kot strokovni organ, ki deluje v okviru izvajanja projekta Mala Barka 2.

Z izvedbo aktivnosti obnove plovil je bila v soboto, 14. julija 2018, organizirana predstavitev plovil, ki so bila obnovljena v okviru projekta, sledila pa je regata tradicionalnih plovil na jadra. V sklopu projekta Mala barka 2 je bilo restavrirano 8 tradicionalnih plovil tipa:

  • Pasara l. 1954, ki je v lasti Lovranja iz Lovrana, za obnovo katere je bilo dodeljeno 40.700,00 HRK;
  • Guc, 1953, ki je v lasti Stena Vidulića, prijavitelja ŠD “Škarpina” iz Nerezin, za obnovo katerega je bilo dodeljeno 61.000,00 HRK;
  • Guc l. 1895, ki je v lasti Tomislava Wrusse, prijavitelja društva Ikarski Barkajoli iz Ičićev, za obnovo katerega je bilo dodeljeno 68.000,00 HRK;
  • Leut l. 1934, v lasti Marine Barković Blazenic, prijaviteljaje Ecomuzej “Opatija” iz Mošćeničke Drage, za obnovo katerega je bilo dodeljenih 70.000,00 HRK;
  • Bragoc iz l. 1960, ki je v lasti mesta Krk, za obnovo katerega je bilo dodeljenih 70.000,00 HRK;
  • Lovranski guc 1968, v lasti Arsena Dobrijevića iz Čavelj, za obnovo katerega je bilo dodeljenih 50.000,00 HRK;
  • Gajeta l. 1932, ki je v lasti Igorja Felka iz Suska, za obnovo katerega je bilo dodeljenih 40.300,00 HRK;in
  • GUC l. 1990, last združenja JK “Sail” iz Selce, 1990. za obnovo katerega obnovo se dodelijo sredstva v višini 50.000,00 HRK, skupno za vsa plovila 450.000 HRK.

Pri obnovi plovila so sodelovali in sofinancirali tudi sami lastniki / prijavitelji.