8. zasedanje upravnega odbora “Mala barka 2”

V Opatiji je potekalo 8. srečanje upravnega odbora projekta “Mala barka 2 – Ohranjanje pomorske dediščine severnega Jadrana”, ki je sofinanciran iz sredstev sklada EU za regionalni razvoj iz Programa INTERREG V-SLOVENIJA HRVAŠKA 2014-2020. Na srečanju so v okviru sestanka partnerjev bili predstavljeni rezultati projekta Mala barka 2, mreže Centrov odličnosti in centrov za promocijo. Župan Zlatko Komadina je  pozdravil vse udeležence srečanja, čestital za dosedanje rezultate in zaželel uspešno prihodnost sodelovanja slovenskih in hrvaških partnerjev v valorizaciji pomorske dediščine skupnih čezmejnih virov. Srečanje se je odvijalo pod pokroviteljstvom  Turističnega združenja Kvarner. Poleg vodilnega partnerja Primorsko-goranske županije so se srečanja udeležili predstavniki vseh projektnih partnerjev: Turistično združenje Kvarner, Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega primorja Reka, Zadruga in Eko muzej “Hiša o batani” Rovinj, Občina Izola in Pomorski muzej “Sergej Mašera “Piran. Projektni partnerji so na kratko pregledali realizirane in tekoče projektne aktivnosti, ki so bile uspešno izvedene skladno z dinamiko plana projekta. Skladno s tem, se je posebno poudarilo pomen oblikovanja skupnih turističnih poti, postavitev turističnih markacij in celovito promocijsko kampanjo turističnega proizvoda “Mala barka”. Poseben pomen se je posvetilo analizi realizacije finančnega plana posameznih projektnih partnerjev, s ciljem in uspešnim zaključkom načrtovanih aktivnosti do konca projekta, 31. marca 2019.