Rezultati

Projekt Mala barka 2 prispeva k ohranjanju, zaščiti, razvoju in promociji pomorske dediščine Severnega Jadrana skozi turistično valorizacijo po načelih trajnostnega turizma.

Obmejno območje, ki vključuje Slovensko Primorje, Istro in Kvarner, je eno od najatraktivnejših in najbolj obiskanih turističnih destinacij obeh držav. Raznolikost turistične ponudbe je prepoznana kot eden glavnih ciljev Strategije razvoja turizma obeh področij. Zato je poseben poudarek  namenjen oblikovanju skupnih turističnih proizvodov, ki so za turiste privlačni skozi vse leto. Relativno majhne razdalje med destinacijami omogočajo obisk več držav in več destinacij v enem turističnem aranžmaju. Ta projekt ponuja ravno to možnost povezovanja obmejnega področja z  edinstveno turistično ponudbo, ki temelji na  tradiciji in pripovedi o  pomorski dediščini.

Projekt Mala Barka 2 kapitalizira pridobljene izkušnje in znanja ter uspešen koncept že izvedenega projekta Mala Barka, ki se uveljavljajo na celotnem obalnem čezmejnem območju. Projekt Mala Barka 2 je sestavljen iz treh med seboj povezanih konceptov:Sistematičen razvoj – izdelava skupnih smernic razvoja trajnostnega kulturnega turizma, ki temelji na pomorski dediščini in ustvarjanju ter koordiniranju Centrov odličnosti kot izrazito uspešnih primerov učinkovitega razvoja turističnega proizvoda,

 • promocija – razvoj skupnega turističnega proizvoda skozi osmišljanje pripovedi o pomorski dediščini, ki je krovni načrt razvoja kulturnega turizma, izdelava skupnih turističnih itinerarjev, ustvarjanje in usklajevanje promocijskih centrov ter promocijska kampanja, ki vključuje tudi izvajanje turističnih prireditev s prikazom tradicionalne pomorske dediščine,
 • trajna zaščita pomorske dediščine – urejanje interpretacijskih centrov, obnova tradicionalnih plovil in izgradnja replik, vključno s trajnim zapisom njihovih tehničnih lastnosti, ustvarjanje skupne baze pomorske dediščine, na podlagi katere bodo ažurirani nacionalni registri in razvoj virtualnega muzeja, ter najpomembnejše – sistematično izobraževanje otrok in mladih prek ustanovljene Akademije tradicionalnih pomorskih obrti in veščin.

PROJEKTNI CILJI

 • Ohranjanje, zaščita, razvoj in promocija pomorske dediščine obmejnega področja skozi valorizacijo po načelih trajnostnega turizma,
 • katalogiziranje, ohranjanje in interpretacija pomorske dediščine,
 • oblikovanje turistične ponudbe na Severnem Jadranu kot destinacije, ki temelji na pomorski dediščini,
 • razvoj čezmejnih kulturno-turističnih proizvodov.

S projektom želimo na celotnem obalnem pasu obmejnega področja maksimalno zaščititi obstoječo materialno in nematerialno pomorsko dediščino ter jo skozi niz organiziranih dogodkov (urejanje interpretacijskih centrov,  izvedbo  izobraževalno-predstavitvenih delavnic, postavitvijo virtualnega muzeja itd.) sistematično izkoristiti ter razviti in oživeti odnos do nje kot skupnega turističnega proizvoda.

REZULTATI PROJEKTA

 1. Povečevanje števila trajno zaščitenih elementov pomorske materialne in nematerialne dediščine (skozi interpretacijske centre, virtualne muzeje, bazo pomorske dediščine, tehnične karakteristike plovil),
 2. postavitev in predstavitev celotnega obmejnega obalnega področja kot enotne turistične destinacije (intenzivna promocijska kampanja),
 3. atraktivne turistične vsebine (manifestacije in delavnice Akademije tradicionalnih pomorskih obrti in veščin),
 4. povečevanje števila obiskovalcev obmejnega območja,
 5. izboljšanje turistične infrastrukture, zasnovane na pomorski dediščini (interpretacijski centri v Nerezinah, Krku, Izoli in Piranu, obnova tradicionalnih malih bark, ki bodo kot avtentični primeri  promovirani v pristaniščih in na regatah),
 6. povečanje števila otrok, mladih in drugih obiskovalcev, izobraženih o pomorskih obrteh in veščinah (Akademija tradicionalnih pomorskih obrti in veščin).

PARTNERJI PROJEKTA

 1. Primorsko-goranska županija (vodilni partner)
 2. Turistička zajednica Kvarnera
 3. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
 4. Udruga i Ekomuzej “Kuća o batani” Rovinj – Associazione Ecomuseo “Casa della batana” Rovigno
 5. Občina Izola – Comune di Isola
 6. Turistično združenje Izola – Ente per il turismo Isola
 7. Občina Piran – Comune di Pirano
 8. Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera” Piran – Pirano

TRAJANJE PROJEKTA

Od 01.10.2016. do 31.03.2019.

PRORAČUN

2.164.455,00  EUR, od tega 1.839.786,75 EUR nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška).

www.malabarka.eu

Datoteke za prenos