Predstavljanje projekta „Mala barka 2“

Projekt „Mala barka 2“ predstavljen je na EC Day SI-HR 2018 – Dan europske suradnje Programa Slovenija-Hrvatska 2018 u Portorožu i Piranu. Ovogodišnji dan europske suradnje odvija se u duhu promidžbe kulturne baštine, stoga je odlučeno da se na događaju predstave projekti „Mala barka 2“ i „Riviera4Seasons2“ (vodeći partner Občina Piran).

Vodeći partner projekta „Mala barka 2“, Primorsko-goranska županija, u dogovoru s projektnim partnerima organizirao je predstavljanje Projekta, izvršenih projektnih aktivnosti gledajući s dva aspekta, kulturnog te promotivnog koji uključuje razvoj turističkog proizvoda „Mala barka“ te predstavljanje dvije obnovljene tradicijske barke s područja Kvarnera.

Vrijednost projekta je oko 2,16 milijuna eura, od čega je gotovo 1,84 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska.

Na sljedećem linku nalaze se fotografija s događanja.
https://we.tl/t-60xoQFbTPR