Održana 7. sjednica Upravnog odbora projekta “Mala barka 2”

U sklopu provedbe projekta “Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana”, sufinanciranog sredstvima EU fonda za regionalni razvoj iz Programa suradnje INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA, u Izoli je održana 7. sjednica Upravnog odbora. Domaćin sjednice bila je Turistička zajednica Izola.

Na održanoj sjednici su uz vodećeg partnera Primorsko-goransku županiju, prisustvovali svi projektni partneri: TZ Kvarnera, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Udruga i Ekomuzej “Kuća o batani”, Općina Izola, TZ Izola, Općina Piran i Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran.

Projektni partneri su ukratko prošli kroz tekuće projektne aktivnosti koje se uspješno provode i one koje slijede sukladno dinamičkom planu projekta. U tijeku je i obnova atraktivnog lošinjskog logera koja se očekuje do kraja godine, a do sada je na prekograničnom području uspješno obnovljeno 9 tradicijskih barki te je u završnoj fazi obnova preostalih barki te je otvoren Interpretacijski centar pomorske baštine u Krku i uređen Info centar u Izoli.