Nagrada „Simply the best“ festivalu „Lošinjskim jedrima oko svijeta“

Festival „Lošinjskim jedrima oko svijeta“, kao dio projekta „Mala barka 2“ osmišljen je u želji da se očuva, revitalizira i turistički valorizira pomorska baština i to kroz oživljavanje te prezentaciju povijesnog i kulturnog naslijeđa lošinjskog pomorstva koje je svoje zlatno doba živjelo od 1853. do 1884. godine, a upravo brojne interaktivne radionice, predavanja te sportska događanja tijekom Festivala omogućila su zainteresiranima da dožive ‘duh’ i tradiciju destinacije.

Tijekom 20. poslovno-turističke burze PUT, koja se održala od 14. do 16. studenog 2018. u Varaždinu, specijalizirani turistički magazin Way to Croatia te Udruga Hrvatskih putničkih agencija prepoznali su kvalitetu, kreativnost i inovativnost u turističkoj ponudi te su upravo lošinjskom festivalu dodijelili nagradu u kategoriji „Manifestacije- tematska događanja višednevnog trajanja“.