Mala Barka 2

Projektom Mala barka 2 ostvaruje se očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine sjevernog Jadrana kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma.

Pogranično područje koje obuhvaća slovensko Primorje, Istru i Kvarner jedno je od najatraktivnijih  turističkih destinacija obiju država. Raznolikost turističke ponude prepoznata je kao jedan od glavnih ciljeva Strategije razvoja turizma oba područja. Poseban naglasak se stoga stavlja na osmišljavanje zajedničkih turističkih proizvoda koji privlače turiste tijekom cijele godine. Relativno male udaljenosti među destinacijama omogućuju posjetu više država i destinacija u jednom turističkom aranžmanu. Ovaj projekt nudi upravo tu mogućnost, povezivanje pograničnog područja s jedinstvenom turističkom ponudom temeljenoj na tradiciji i priči o pomorskoj baštini.

Projekt Mala barka 2 kapitalizira stečena iskustva i znanja te uspješan koncept provedenog projekta Mala barka, koji se sada primjenjuje na cijelo obalno prekogranično područje. Projektom Mala barka 2 uzajamno se povezuju tri koncepta:

 • sustavan razvoj – izrada zajedničkih smjernica razvoja održivog kulturnog turizma temeljenih na pomorskoj baštini te osnivanje i koordinacija centara izvrsnosti kao izrazito uspješnog primjera sustavnog razvoja turističkog proizvoda,
 • promocija – razvoj zajedničkog turističkog proizvoda kroz izradu priča o pomorskoj baštini, Master plana razvoja kulturnog turizma, izrada zajedničkih turističkih itinerara, osnivanje i koordinacija promotivnih centara te sveobuhvatna promotivna kampanja koja uključuje i održavanje turističkih manifestacija s prikazom tradicijske pomorske baštine te
 • trajna zaštita pomorske baštine – uređenje interpretacijskih centara, obnova tradicijskih plovila i izgradnja replike, uključujući i trajno zapisivanje njihovih tehničkih karakteristika, stvaranje zajedničke baze pomorske baštine na temelju koje će se ažurirati nacionalni registri i razviti virtualni muzej te najvrijednije – sustavna edukacija djece i mladih kroz osnivanje Akademije tradicijskih pomorskih vještina.

 

PROJEKTNI CILJEVI

 • očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine pograničnog područja kroz valorizaciju na načelima održivog turizma,
 • katalogiziranje, očuvanje i interpretacija pomorske baštine,
 • kreiranje turističke ponude na sjevernom Jadranu kao destinaciji pomorske baštine,
 • razvoj prekograničnih kulturno-turističkih proizvoda.

Projektom se na cijelom obalnom dijelu pograničnog područja želi maksimalno zaštiti postojeća materijalna i nematerijalna pomorska baština te ju kroz niz mjera (uređenje interpretacijskih centara, održavanje edukativno-pokaznih manifestacija, virtualni muzej i dr.) sustavno iskoristiti kako bi se razvio i zaživio zajednički turistički proizvod.

REZULTATI PROJEKTA

 • povećanje broja trajno zaštićenih artefakata pomorske nematerijalne i materijalne baštine (kroz interpretacijske centre, virtualni muzej, bazu pomorske baštine, opise tehničkih karakteristika plovila),
 • postavljeno i prezentirano cijelo obalno pogranično područje kao jedna turistička destinacija (intenzivna promotivna kampanja),
 • atraktivni turistički sadržaji (manifestacije i radionice Akademije tradicijskih pomorskih vještina),
 • povećanje broja posjetitelja u pograničnom području,
 • poboljšanje turističke infrastrukture temeljene na pomorskoj baštini (interpretacijski centri u Nerezinama, Krku, Izoli i Piranu, obnova tradicijskih plovila koja će biti autentični primjeri i izlošci u lučicama i na regatama),
 • povećanje broja educirane djece i mladih te posjetitelja o pomorskim zanatima i vještinama (Akademija tradicionalnih pomorskih vještina).

PARTNERI NA PROJEKTU

 1. Primorsko-goranska županija (vodeći partner)
 2. Turistička zajednica Kvarnera
 3. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
 4. Udruga i Ekomuzej “Kuća o batani” Rovinj – Associazione Ecomuseo “Casa della batana” Rovigno
 5. Občina Izola – Comune di Isola
 6. Turistično združenje Izola – Ente per il turismo Isola
 7. Občina Piran – Comune di Pirano
 8. Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera” Piran – Pirano

TRAJANJE PROJEKTA

Od 01.10.2016. do 31.03.2019.

PRORAČUN

2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska).

www.malabarka.eu