U Izoli održane radionice obrazovanja članova Akademije “Rukovanje s video kamerom”

U okviru projekta Mala Barka 2, u siječnju je u Izoli održana radionica “Rukovanje s video kamerom” namijenjena članovima Akademije pomorskih zanata i vještina. U okviru Akademije zabilježit će se važni povijesni događaji i opisati vještine pojedinih gradova uključenih u projekt, s ciljem očuvanja  pomorske baštine za buduće generacije. Aktivnost se sufinancira u okviru Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

Datoteke za prijenos